ವೀಲ್ ಹಬ್ ಬೇರಿಂಗ್

  • ವೀಲ್ ಹಬ್ ಬೇರಿಂಗ್

    ವೀಲ್ ಹಬ್ ಬೇರಿಂಗ್

    ●ಹಬ್ ಬೇರಿಂಗ್‌ಗಳ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವೆಂದರೆ ತೂಕವನ್ನು ಹೊರುವುದು ಮತ್ತು ಹಬ್‌ನ ತಿರುಗುವಿಕೆಗೆ ನಿಖರವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು
    ●ಇದು ಅಕ್ಷೀಯ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯಲ್ ಲೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ
    ●ಇದು ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಟ್ರಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ